Ang Sugilanon Sa Vinica Castle

Sa panahon sa hulga sa Turkey, usa ka Uskok ang midangop sa Vinica sa pasangil nga mokalagiw gikan sa mga Turko. Nagpakaaron-ingnon siya nga usa ka Kristiyano ug usa ka higala, apan sa tinuud usa ka Turkey nga espiya! Sa pagkahibalo sa mga tawo sa Vinica, gi-quarter nila siya.
Pagkahuman, usa ka adlaw, nagpakita ang mga kabalyero sa Turkey sa kilid sa Croatia sa sapa sa Kolpa, ug usa ka gamay nga grupo sa mga tawo gikan sa Vinica ang mikalagiw ngadto sa Žeželj nga bungtod aron bisitahan ang simbahan sa Sv. Maria aron makapangita tabang. Naglakawlakaw sila sa simbahan, ingon sa usa ka prosesyon, ug nag-ampo alang sa proteksyon. Ang mga Turko nga nakakita sa kini nga prosesyon naghunahuna nga usa ka dako nga kasundalohan ang natipon ug busa sila nangalagiw gikan sa lugar. Sa pasalamat kang Mary, ang mga tawo sa Vinica nakadesisyon nga magbiyahe sa Žeželj matag tuig, nga karon usa na ka ritwal nga gihimo nila karon!

Links:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj