Kupo sa mga bukton

 

Ang asul nga coat of arm naghulagway sa usa ka bulawan nga griffin sa usa ka nagdagsang nga pose nga adunay usa ka hugpong nga ubas. Ang simbolo sa griffin nagpasabut nga kaisug, pagsupak, pagbantay ug tigbantay sa bahandi. Ang naghitak nga pose nagpasabut nga andam nga makig-away. Ang asul nga tincture nagpasabut pasidungog, kabantog, pagkamatinud-anon, pagkamaunongon ug pagkamakanunayon. Ang bulawan nga metal nga tincture nagpasabut pagkahalangdon, reputasyon, pagkalabaw, dignidad ug bahandi ug gihatagan alang sa espesyal nga mga merito. Ang cluster simboliko nga nagrepresentar sa punoan nga sanga sa katawhang Vinica.

Links:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj